De Privacy van de client

Hoe is de privacy van de cliënt geregeld? In de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn regels opgesteld ter bescherming van uw privacy. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals:

- het inzagerecht van de cliënt
- het doel van de registratie
- het beheer van de cliëntengegevens
- verplichting tot geheimhouding

Daarnaast is uw toestemming noodzakelijk om gegevens aan derden te verstrekken. Meer informatie over deze wet kunt u vinden via www.rijksoverheid.nl.

Uw gegevens worden vastgelegd in een electronisch cliëntendossier. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. Mochten de gegevens niet correct zijn dan heeft u het recht om de sportmasseur te verzoeken deze gegevens te wijzigen.

De sportmasseur zal uw gegevens voor een periode van tenminste 2 jaar bewaren en daarna vernietigen.     

      

      Klik op button voor de Privacy Policy
      van Sportmassage Haarlemmermeer